Press "Enter" to skip to content

นิยามของคำว่า การพนัน

การพนัน (9ล๓เวแกธ) หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่งเพี่อเอาเงินหรอ สิ่งอื่นใดด้วยการเสี่ยงโชค โดยการทำนายหรือคาดเดาผลที่ เกิดขืนในอนาคต การพนันอาจแบ่งได้หลายอย่าง เช่น การพนัน ในการแช่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่ เกมลูกเต่า การพนันโดยการ ทำนายผลที่คาดว่าเกิดขนในอนาคตเช่น การแทงบอล การแทง ม้า และการพนันที่ไม่มีการแช่งขันโดยขืนกับความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่เกิดเช่น หวย
ประวัติศาสตร์ของการพนัน
ตามหลักฐานในประวัติศาสตร์การพนันมีด้นกำเนิดที่ประเทศจีน เมื่อประมาณ 100ปีก่อนครีสต์ตักราช จากนั้นได้แพร่หลายเช้า ไปในประเทศอินเดีย บาบิโลนและแพร่ขยายต่อไปยังประเทศ ตะวันตก กรีก โรมัน และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปกันอย่าง แพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส จนในที่สุดประเทศอังกฤษได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการ พนันขื่นใช้บังตับเป็นผลสำเร็จขืนเป็นประเทศแรก เมื่อปี ค.ศ. 1 541 หลังจากนั้นจึงมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันเพื่อใช้ บังคับในหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป การพนันประเภทลูกเตำ ซื่งเป็นที่นิยมเล่นกันในประเทศแถบทวีปยุโรป ก็มีที่มาจากการ พนันประเภทถั่วโป ชันมี ต้นกำเนิดมาถั่งแต่สมัยราชวงฅ์ถั่งถั่น เป็นผู้มีอำนาจในแผ่นดินจีน และในรัชสมัยของพระเจ้าสูนธ่องเด็ ที่ 7 ก็มีชุนนางจีนชื่อ เสียงกี ได้คิดการพนันประเภทถั่วชื่น ซึ่งใน ภาษาจีนเรียกว่า อีจี๋ หรือหัวจี๋ ต่อมาในสมัยราชวงคํไต้เซงราว พ.ศ. 2100ประเทศจีนจึงได้คิดค้นวิธีการเล่นลูกเตำชื่นเป็นครั้ง แรกเรียกว่าป็อหรือโป และแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับการเล่นพนันประเภทหวยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสลากกิน แบ่ง สลากกินรวบ หรือลอตเตอร ก็มีกำเนิดมาจากประเทศจีนใน สมัยพระเจ้าเตากวางแห่งราชวงคํไต้เซ็ง ประมาณ พ.ศ. 2364 – 2394 ซึ่งแต่เดิมได้มีการเรียกกันว่า ฮวยหวย และภายหลังต่อมา ได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกา เมื่อ เทคโนโลยีทางจักรกลและไฟฟาเจริญก้าวหน้าจึงเกิดมีการเล่น แบบพลิกแพลง เช่น สล๊อทแมขีน หรือบิลเสียดไฟฟา เป็นต้น