Press "Enter" to skip to content

ผลตอบแทนจากหวยเอกชน

เอาล่ะ เรามาเรมต้นกันที่หวยรัฐบาล ห่ร็อ ล็อตเตอร กันก่อนเลย ดีกว่า จากตารางข้างต้นเราจะเห็นว่าในล็อตเตอ่รั๋ 1 ใบที่เราชือ นั้น (50 บาท) จะมีโอกาลแตกต่างกันไปตามประ๓ทของรางวัล และเมื่อเรานำโอกาสที่ว่ามาคูณกับผลตอบแทนเพื่อหา ผลตอบแทนคาดหวังแล้ว ได้ค่าติดลบ 25.29 บาท ซึ่งแปลว่า รัฐบาลได้เปรียบเราแน่นอน 25.29 บาท แถมโอกาสไม’ถูกรางวัล ยังมีมากถึง 98.5870 !!!

ผลตอบแทนจากหวยเอกชน (ใต้ดิน)

จาก ดารางขํ่นต้นนี้ใช้ตารางอัตราผลตอบแทน (อัตราการจ่าย) ส่าสุดจากเวปไซด์หวยต่างๆ ชึ่งมีแพคเกจให้เลือกแทงตามความ ต้องการของลูกค้า ซึงแบ่งออกเป็นสามประเภท โดยคิดจากอัตรา ต่อรองต่างๆแยกออกเป็นสามกรณีตามอัตราและส่วนลดที่ได้รับ่

เปรียบเทียบกับเงิน 1 บาทที่แทงลงไป ส^ปออกมาเป็น ผลตอบแทนตามตารางด้านบนนี้

หากสังเกตดีๆเราจะเห็นว่า มีอผู่เพียง 2 กลุ่มที่ได้ผลตอบแทน คาดหว์งเป็นบวก คือ “วิ่งบน” และ ”วิ่งลำง” ซึ่งแสดงให็เห็นว่าทั้ง ลองวิธึเล่นนี้จะทำไห็ผู้เล่นได้เปรียบเจ้ามืออยู่ ประมาณ 0.284 บาทและ 0.096 บาทต่อเงิน 1 บาทที่ได้จ่ายไป แต่เวิชีการเล่น แบบอื่นๆนั้นจะได้ผลตอบแทนคาดหวังติดลบทั้งหมด หรีอแปล ง่ายๆว่าเจ้ามือยังคงได้เปรียบอยู่ดีนั้นเอง

การวิเคราะห์ข้าง ต้นนี้[ม■ได้มีจุดประสงค์ให็ท่านคูอ่านทั้งหลาย ไปเน้นแทงวิ่งบนและวิ่งล่าง แต่ให็พิจารณาว่าผลตอบแทนที่เรา จะได้รับจริงๆนั้น มีน้อยมาก และหากดูแค่โอกาสที่จะถูกรางวัล นั้น ยิ่งจะเห็นได้ว่าน้อยเข้าไปใหญ่ คือ 307อ และ 2070 ตามลำดับ

ขอยืนยันอีกทีเลยว่า ความหวังที่เราคาดหวังมันกิเป็นแค่ ความหวังเท่านั้น เล่นสนุกเอาขำๆพอได้ จะเลือกช่วยชาติผ่าน ทาง “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หริอจะเลือกช่วยเจ้ามือผ่านทาง