Press "Enter" to skip to content

ทำไมต้องส่งออก?

การพนันแบบเปิดจะนำปัญหามาสู่สังคม แต่การเปิดกว้างก็ยังเป็นวิธีที่ดีกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าการห้ามและหลังจากเปิดแล้วคุณสามารถพึ่งพาการศึกษาทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกมกีฬาและลดปัญหาสังคมได้ เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปิดการพนันและการให้ความรู้แก่สาธารณชนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทางสังคม แต่เนื่องจากต้องจ่ายจึงเป็นการดีกว่าที่จะมองจากมุมมองของการเพิ่มรายได้และการลดรายจ่ายว่าประเทศจะใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไร

เมื่อย้อนกลับไปผลกระทบต่อสังคมได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเปิดกว้างไม่ว่าจะเพิ่มกำไรอย่างไรและรัฐบาลเพิ่มภาษีอย่างไรก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมอีกต่อไป อย่างไรก็ตามหากประเทศได้รับอนุญาตให้พัฒนาอุตสาหกรรมนี้จริง ๆ การพัฒนาสังคมหรือกิจกรรมกีฬาจะเป็นประโยชน์มากขึ้นเพื่อคืนรายได้ภาษีจากการค้าส่งออกเหล่านี้ให้กับประชาชน

นอกจากนี้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดและการแข่งขันการส่งออกเกมกีฬาไม่สามารถทำได้โดยไม่ตั้งใจโดย บริษัท ทั่วไปอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้สมองอย่างมากซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ขั้นสูงและความสามารถที่ยอดเยี่ยม ไม่เชื่อ? คุณสามารถดูตัวอย่างการพัฒนาสลากกีฬาในประเทศไทยเนื่องจากพื้นที่ในท้องถิ่นไม่มีเงื่อนไขที่สมบูรณ์สำหรับอุตสาหกรรมนี้ในการออกตั๋วลอตเตอรีจึงจำเป็นต้องแนะนำซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และความสามารถที่เกี่ยวข้องจาก HongKong Jockey Club ซึ่งทำให้ประเทศไทยเปิดการพนัน ตัวอย่างที่ดีที่สุดของกำไรของฮ่องกง ฮ่องกงไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากขึ้นเนื่องจากการส่งออกเทคโนโลยีไปยังประเทศไทยในทางตรงกันข้ามเนื่องจากการส่งออก HongKong Jockey Club สามารถได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นเพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลและสร้างการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากขึ้น

ปัจจัยนี้อาจเป็นสาเหตุหลักว่าทำไมเราจึงส่งเสริมอุตสาหกรรมลอตเตอรีกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทยไม่เพียงมีรากฐานที่มั่นคงในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่ยังมีความสามารถมากมายอีกทั้งยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังสรุปได้ว่าเมื่อรัฐบาลพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกเกมกีฬาผลกระทบด้านลบของการพนันต่อประเทศไทยจะลดน้อยลง . จะดีกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของการเปิดการครอบงำ